Ændret proces for selvbetjening

Ændret proces for selvbetjening

Der indføres den 19. april 2021 et ekstra godkendelses trin i forbindelse med anvisning af en NemKonto via NemKontos selvbetjeningsløsning. Dette gøres for at imødegå den utryghed, der kan være omkring risiko for svindel med NemKonto på baggrund af et identitetstyveri, hvor Mit/IDNemID misbruges til at ændre en NemKonto.


Der vil fremadrettet blive udsendt et aktiveringsbrev, når borgere anviser en NemKonto via NemKontos selvbetjeningsløsning. En NemKonto anvist via selvbetjeningsløsningen vil således først være aktiv, når kontoen er aktiveret som NemKonto via kode angivet i et fysisk fremsendt aktiveringsbrev. Aktiveringsbrevet sendes til den adresse, som der er oplyst i CPR. Du skal derfor sikre dig, at dine oplysninger i CPR er retvisende.
Hvis du afventer en udbetaling fra en offentlig myndighed, og derfor ønsker at din Nemkonto aktiveres hurtigere, skal du kontakte dit pengeinstitut.