Ændret proces for specifik konto

Der udsendes aktiveringsbrev ved anvisning af ulåst specifik konto

Aktiveringsbrev for specifik konto
Den 19. april 2021 blev det indført, at der ved anvisning af en ulåst specifik konto bliver sendt et aktiveringsbrev til den borger/virksomhed, som har anvist en ulåst specifik konto.
Den anviste konto bliver først aktiv som specifik konto, når kontoen er aktiveret via koden i aktiveringsbrevet.
Aktiveringsbrevet bliver sendt til den adresse, borger/virksomhed har registreret i CPR/CVR. Det er af sikkerhedshensyn ikke muligt at sende til andre adresser eller at sende brevet digitalt.

Bemærk, at der ikke sendes et aktiveringsbrev ved anvisning af låste specifikke konti.


Aktiveringsbrev ved anvisning via NemKontos selvbetjeningsløsning
Samtidigt med ændring for specifik konto blev det indført, at der også sendes aktiveringsbrev, når borgere anviser en NemKonto via NemKontos selvbetjeningsløsning. NemKonto anvist via selvbetjeningsløsningen vil først være aktiv, når kontoen er aktiveret som NemKonto via koden i aktiveringsbrevet.


Betydning for borgeren/virksomheden
Ændringen betyder, at der vil gå længere tid, inden den anviste NemKonto eller specifik konto er aktiv, og dermed gå længere tid før ydelser kan overføres til kontoen.
Ændringen har ikke umiddelbart betydning for myndighedernes håndtering af NemKonto, dog er der ikke længere krav om to-trins-godkendelse som kontrolforanstaltning i myndighederne ved anvisning af specifik konto. 

   
Hvis I har spørgsmål til ændringerne, er I meget velkomne til at kontakte NemKonto i Digitaliseringsstyrelsen via nemkonto@digst.dk.