Lovgrundlag

Lovgrundlaget for indførelsen af NemKonto er en del af Lov om offentlige betalinger.

Lov om offentlige betalinger
Indførelsen af NemKonto er en del af Lov om offentlige betalinger m.v., som Folketinget vedtog 27. december 2003.
Loven bestemmer, at personer over 18 år og virksomheder skal have en NemKonto – og dermed den konto, som offentlige myndigheder udbetaler til.

Folketinget vedtog den 9. maj 2006 lov om ændring af lov om offentlige betalinger mv., som blandt andet betyder, at foreninger, der modtager udbetalinger fra det offentlige, fra 1. juli 2006 skal have et CVR-nummer og en NemKonto knyttet til dette.

Læs Lov om offentlige betalinger

Bekendtgørelse om NemKonto-ordningen
Bekendtgørelsen om NemKonto-ordningen udmønter de bestemmelser i Lov om offentlige betalinger m.v., der handler om NemKonto og sætter bestemmelserne i kraft.

Bekendtgørelsen fastsætter blandt andet de nærmere rettigheder og pligter for modtagere af udbetalinger fra offentlige myndigheder og for de offentlige myndigheder, der udbetaler via NemKonto. Bekendtgørelsen fastsætter også regler for de øvrige aktører, der er i berøring med NemKonto-systemet.

Læs bekendtgørelse om NemKonto-ordningen

Lovgrundlag for NemKonto for Private Udbetalere
Folketinget har d. 6. juni 2007 vedtaget en ændring af  Lov om offentlige betalinger m.v. (lov nr.1203 af 27. december 2003). Lovændringen giver virksomheder mulighed for at anvende det nuværende NemKontoregister i forbindelse med udbetalinger til kunder, medarbejdere og andre (lov nr. 503 af 6.juni 2007).

Læs Lov om offentlige betalinger