Retursvar

Der er 6 forskellige retursvar, man kan modtage af NemKonto-systemet. De knytter sig til de forskellige trin, som betalingen passerer i NemKonto-systemet og ud til myndighedens pengeinstitut. Disse retursvar vil blive gennemgået nedenfor.

Retursvar 0,1 & 2 er kun relevant for dataleverandøren og vil derfor ikke blive gennemgået her. Information om disse retursvar kan findes i snitfladebeskrivelsen.

Se snitfladebeskrivelsen

Gå tilbage til alle spørgsmålskategorier 


Retursvar 7: Fejl ved komplettering
Retursvar 8: Modtaget af pengeinstituttet
Retursvar 9: Fejl i pengeinstituttet


Retursvar 7: Fejl ved komplettering

Retursvar 7 forekommer, hvis kreditor ikke har en NemKonto eller en specifik konto, og betalingen derfor ikke kunne påsættes et kontonummer i NemKonto-systemet. Retursvaret sendes som XML, men myndigheden kan også bede om at få retursvaret sendt i papirform.

Når NemKonto-systemet ikke har en konto, afhænger den videre behandling af betalingen af, om jeres myndighed i tilslutningsaftalen har valgt:

 • At betalingen udbetales direkte som check, eller
 • At betalingen overføres til en fejlkonto, eller
 • At betalingen afvises og genudbetaling overlades til myndigheden.

Bemærk, at det er myndighedens ansvar at sørge for at genudbetale til borgeren/virksomheden, hvis I har valgt det sidste alternativ.

Hvis myndigheden har valgt check-alternativet, kan der være tilfælde, hvor NemKonto mangler adresseoplysninger på kreditor. I så fald afvises betalingen, og det er myndighedens ansvar at sørge for genudbetaling. Disse afvisninger fremgår af retursvaret.
 
Hvis det ikke har været muligt at identificere anden årsag til fejlen, vil fejlteksten indikere, hvad der sker med betalingen. Teksten vil derfor være forskellig alt efter hvilket af følgende valg, man har foretaget:

 1. Har man valgt check, kan følgende tekst forekomme:
  Bankcheck anvendes: Det betyder, at betalingen er blevet udbetalt som check til borgeren eller virksomheden. 
 2. Ikke valid adresse til check: Det betyder, at det ikke har været muligt at sende checken til borgeren eller virksomheden. Efter denne tekst vil der normalt stå, hvad årsagen er til dette på baggrund af informationer fra CVR- og CPR-registeret.

Til top 


Retursvar 8: Modtaget af pengeinstituttet

Retursvar 8 er en bekræftelse på, at NemKonto-systemet kunne komplettere betalingen, og at betalingen er blevet videresendt og modtaget af myndighedens pengeinstitut. Retursvar 8 kræver altså ingen handlinger, men kan bruges til at få bekræftet, at betalingen er gået godt i NemKonto-systemet.

Af papirudgaven af retursvar 8 fremgår modtagerens CPR-, CVR-, SE- eller P-nummer, og til hvilken konto udbetalingen er sket. Oplysningerne om kontonummeret skal man for eksempel bruge, når borgere og virksomheder henvender sig, fordi de ikke mener at have fået deres udbetaling.
Du kan også finde denne oplysning ved at søge på betalingen på nemkonto.dk

Til top 


Retursvar 9: Fejl i pengeinstituttet

Retursvar 9 forekommer, når myndighedens pengeinstitut finder en fejl i betalingen. Det kan for eksempel skyldes, at myndighedens udbetalingskonto er overtrukket, eller at der mangler en aftale med pengeinstituttet om, at myndigheden benytter den pågældende udbetalingskonto til udbetalinger via NemKonto-systemet.

Retursvar 9 kan også forekomme, hvis kreditors konto er lukket. Det sker dog kun, hvis kreditor har samme pengeinstitut som debitor (myndigheden).
Når man får et retursvar 9, skal man foretage sig følgende:

 • Identificere borgeren eller virksomheden ud fra betalings-ID.
 • Hvis fejlen vedrører jeres udbetalingskonto, vil retursvar 9 forekomme på alle betalinger. I skal derfor undersøge, om den konto, I bruger til udbetalingen, er registeret som udbetalingskonto, og om I har anført det korrekte PI-aftalenummer på betalingerne. 
 • Hvis fejlen er hos modtageren, skal I kontakte borgeren eller virksomheden og henstille til, at der bliver indberettet en korrekt NemKonto.
 • Sørge for, at borgeren eller virksomheden får genudbetalt udbetalingen.

Til top