Ydelsesarter

Efter aftale med det pågældende udbetalende system kan du oprette nye ydelsesarter for din myndighed. Du kan desuden rette eller slette din myndigheds eksisterende ydelsesarter samt se historik for ændrede ydelsesarter.

Sådan opretter du en ny ydelsesart

 1. Vælg Ydelsesarter i menuen. Du får vist siden ”Ydelsesarter” med en oversigt over din myndigheds egne ydelsesarter og en oversigt over de centralt vedligeholdte ydelsesarter.
 2. Vælg knappen Opret Ny. Du får vist siden Opret ydelsesart.
 3. Udfyld felterne ”Korttekst” og ”Ydelsesartstekst” med henholdsvis ydelsesartens korttekst og navnet på ydelsesarten.
  Sæt eventuelt flueben i feltet ”Lås for kontoændringer”. Når en ydelsesart er låst for kontoændringer, vil alle de specifikke konti, som er oprettet med den pågældende ydelsesart, også automatisk blive låst. Borgeren/virksomheden kan altså ikke selv ændre eller slette sin specifikke konto, når ydelsesarten er låst. Hvis du låser ydelsesarten, kan den kun låses op af en sagsbehandler i din egen myndighed.
 4. Vælg knappen Gem. Du bliver bedt om at signere ændringen og får herefter vist en kvittering.

Sådan retter eller sletter du en ydelsesart

 1. Vælg Ydelsesarter i menuen. Du får vist en oversigt over din myndigheds egne ydelsesarter.
 2. Klik på linket ”Detaljer” til højre for den ydelsesart, du vil se. Du får vist siden ”Ret ydelsesart”:
 3. Indtast dine ændringer i felterne og vælg derefter knappen Gem.
 4. Hvis du ønsker at slette ydelsesarten, skal du i stedet vælge knappen Slet. Du bliver bedt om at signere ændringen og får herefter vist en kvittering.

Se historik for ændrede ydelsesarter

I historikken for ydelsesarter kan du se en oversigt over alle de ændringer, din myndighed har foretaget på egne ydelsesarter, herunder også oprettelse af nye ydelsesarter. Disse ændringer fremgår nemlig ikke af den generelle historik over ændringer på borgeres og virksomheders NemKonto og specifikke konti.

 1. Vælg Ydelsesarter i menuen.
 2. Vælg linket ”Vis historik for ændringer af ydelsesarter”.
 3. Du får vist en liste over ændrede ydelsesarter.

Gå tilbage