Skift enhed

Hvis virksomheden har flere forskellige P-numre eller SE-numre under sit CVR-nummer (det kan f.eks. være forskellige produktionsenheder), kan du anvise en NemKonto for hver enkelt enhed.

Dette understøtter, at virksomheden nok allerede har forskellige konti til de forskellige afdelinger eller lokalkontorer i virksomheden.

På kontooversigten for en virksomhed, får du øverst på siden op-lyst, hvilket CVR-nummer du arbejder på. Hvis du også får vist linket ”Skift enhed”, betyder det, at virksomheden har flere enheder.

Sådan skifter du enhed

  1. Klik på linket ”Skift enhed” for at vælge en anden enhed. Du får vist dette vindue, med en liste over enheder under det valgte CVR-nummer (oplysningerne henter NemKonto-systemet automatisk fra CVR-registret):
  2. Klik på det ønskede nummer i listen for at skifte enhed. Vinduet lukker automatisk, og du kommer tilbage til kontooversigten. Du arbejder nu på den valgte enhed i stedet for på virksomhedens CVR-nummer.

Gå tilbage