Ret eller slet NemKonto

Fra borgerens/virksomhedens kontooversigt har du adgang til at rette eller slette både NemKonto og specifikke konti.

I forbindelse med sletning af borgerens/virksomhedens NemKonto skal du være opmærksom på, at en specifik konto kan blive ophøjet til ny NemKonto, når den aktuelle NemKonto slettes. Vil du undgå, at en specifik konto bliver ophøjet til NemKonto, kan du inden sletningen kontrollere, om den specifikke konto er låst for ændringer.

Sådan retter du NemKonto

  1. Åbn borgerens/virksomhedens kontooversigt som beskrevet i afsnit 2.3 Åbn kontooversigt for borger eller virksomhed.
  2. Klik på linket ”Detaljer” ud for den aktuelle Nemkonto i konto-oversigten.
    Bemærk, hvis borgeren/virksomheden fremover vil anvende en udenlandsk konto som NemKonto, skal du ikke udfylde feltet ”Nyt kontonummer”, men i stedet klikke på et af linkene under ”Andre muligheder”. Du vil herved få mulighed for at ændre den aktuelle NemKonto til en udenlandsk konto.
  3. Indtast det nye kontonummer i feltet ”Nyt kontonummer” og indtast evt. også en ny dato i feltet ”Gælder fra”, hvis datoen skal være en anden end dags dato.
  4. Vælg knappen Gem. Du bliver bedt om at signere ændringen og får herefter vist en kvittering.

Sådan sletter du en NemKonto

  1. Åbn borgerens/virksomhedens kontooversigt som beskrevet i afsnit 2.3 Åbn kontooversigt for borger eller virksomhed.
  2. Klik på linket ”Detaljer” ud for den aktuelle NemKonto i kontooversigten.
  3. Klik på linket ”Slet NemKonto” under ”Andre muligheder”. Du får vist siden ”Slet NemKonto”.
  4. Vælg knappen Slet NemKonto. Du bliver bedt om at signere ændringen og får herefter vist en kvittering.

Bemærk, at NemKonto-systemet ikke kan vise kontonummeret på en NemKonto, du lige har slettet. I kvitteringen får du derfor blot oplyst, at du har slettet borgerens/virksomhedens NemKonto, men ikke hvilket kontonummer det drejer sig om.

Gå tilbage