Introduktion

NemKonto er oprettet for at gøre det både lettere og billigere for myndighederne at håndtere de mange millioner udbetalinger, der foretages hvert år.

De betalinger, som myndighederne afsender, skal ikke længere indeholde modtagerens kontonummer, men kun modtagerens CPR-nummer eller CVR-nummer. For virksomheder gælder endvidere, at disse kan identificeres ved P-nummer og SE-nummer.

Når NemKonto modtager en betaling fra en offentlig myndighed, påfører systemet modtagerens NemKonto-nummer og sender betalingen videre til afvikling i den udbetalende myndigheds pengeinstitut.

Som hovedregel bliver alle betalinger fra det offentlige udbetalt til borgerens eller virksomhedens NemKonto. Som supplement til NemKontoen bliver der desuden mulighed for at anvise en eller flere specifikke konti til udbetaling af bestemte ydelser til borgeren/virksomheden.

Vær opmærksom på, at der fortsat skal foreligge dokumentation for kontoændringer og evt. sletninger for borgere og virksomheder, og at denne dokumentation skal opbevares i din myndighed. Vær også opmærksom på, at systemet danner kontrollister over alle de foretagne ændringer, og at de interne sikkerhedsforskrifter for opdatering af kontonumre fortsat gælder.

Gå tilbage