Anvis specifik konto

Hvis borgeren eller virksomheden ønsker at bruge en anden konto end sin NemKonto til bestemte ydelser, kan du anvise en specifik konto.

Det kan f.eks. være en borger, som ikke ønsker overskydende skat udbetalt på sin NemKonto, men gerne vil have disse penge sat direkte ind på sin opsparingskonto i stedet.

Der kan også være tilfælde, hvor en bestemt ydelse ikke må gå ind på den aktuelle NemKonto, fordi denne er en lønkonto - dette gælder f.eks. indbetaling til kapitalpension. I sådan et tilfælde skal du anvise en specifik konto til denne ydelse.

Borgeren/virksomheden har ikke mulighed for selv at oprette en specifik konto. Når den specifikke konto først er anvist, kan borgeren/virksomheden derimod godt selv slette kontoen eller ændre kontonummeret, så den pågældende ydelse går ind på en anden konto. Hvis borgeren/virksomheden ikke skal have mulighed for dette, kan du låse kontoen for ændringer, når du anviser den.

Når der er anvist en specifik konto, kan det ske, at denne specifikke konto automatisk bliver ophøjet til ny NemKonto, i forbindelse med at borgeren/virksomheden sletter sin NemKonto. Hvis den specifikke konto er låst for ændringen, vil dette dog ikke ske, da en låst specifik konto ikke kan ophøjes til NemKonto.

Sådan anviser du en specifik konto

  1. Åbn borgerens/virksomhedens kontooversigt som beskrevet i afsnit 2.3 Åbn kontooversigt for borger eller virksomhed.
  2. Vælg knappen Anvis specifik konto.
  3. Udfyld alle felter markeret med *. Du kan få hjælp til et felt ved at klikke på det lille spørgsmålstegn ud for feltet. Vær opmærksom på, at hvis du sætter flueben i feltet ”Lås for ændringer”, sikrer du, at kontoen kun kan ændres af en sagsbehandler i din egen myndighed, og at den ikke kan ophøjes til ny NemKonto.
  4. Vælg knappen Gem. Du bliver bedt om at signere ændringen og får herefter vist en kvittering.

Gå tilbage