Anvis NemKonto

For at kunne anvise en NemKonto for en borger eller virksomhed, skal du kende CPR-nummeret eller CVR-/SE-nummeret samt det kontonummer, borgeren/virksomheden vil anvende som sin NemKonto.

Borgeren/virksomheden har også mulighed for at anvende en udenlandsk konto som NemKonto. Læs mere om udenlandsk konto i afsnit 2.5.1 Udenlandsk konto som NemKonto.

Når du anviser eller ændrer en NemKonto, bliver den ikke aktiv med det samme. Borgeren/virksomheden modtager et brev om din ændring og skal selv aktivere ændringen, før den træder i kraft.

Sådan anviser du NemKonto

  1. Åbn borgerens/virksomhedens kontooversigt som beskrevet i afsnit  2.3 Åbn kontooversigt for borger eller virksomhed.
  2. Vælg knappen Anvis NemKonto. Du får vist en side, hvor du kan indberette kontonummeret.
  3. Indtast kontonummeret i feltet og vælg knappen Gem. Du bliver bedt om at signere ændringen og får herefter vist en kvittering.

Du har nu anvist en NemKonto og efter borgerens/virksomhedens aktivering af kontoen, vil alle udbetalinger fra det offentlige til borgeren/virksomheden gå ind på denne konto.

Gå tilbage