Ændret proces for selvbetjening

Teknisk fejl i udsendelse af en række aktiveringsbreve

Leverandøren af NemKonto, KMD, har oplyst, at der grundet en teknisk fejl desværre er blevet afsendt aktiveringsbreve til en række afdøde borgere og ophørte virksomheder. Der er ikke sket ændring af NemKontoen, og eventuelle udbetalinger i den kommende tid til NemKonto vil blive indsat som hidtil. Der kan derfor ses bort fra aktiveringsbrevet.

Fejlen er håndteret d. 27. april”

Ændret proces forselvbetjening
Der indføres den 19. april 2021 et ekstra godkendelses trin i forbindelse med anvisning af en NemKonto via NemKontos selvbetjeningsløsning. Dette gøres for at imødegå den utryghed, der kan være omkring risiko for svindel med NemKonto på baggrund af et identitetstyveri, hvor NemID misbruges til at ændre en NemKonto.
Der vil fremadrettet blive udsendt et aktiveringsbrev, når borgere anviser en NemKonto via NemKontos selvbetjeningsløsning. En NemKonto anvist via selvbetjeningsløsningen vil således først være aktiv, når kontoen er aktiveret som NemKonto via kode angivet i et fysisk fremsendt aktiveringsbrev.
Hvis du afventer en udbetaling fra en offentlig myndighed, og derfor ønsker at din Nemkonto aktiveres hurtigere, skal du kontakte dit pengeinstitut.