NemKonto for virksomheder

Alle virksomheder skal have en NemKonto. Virksomhedens NemKonto er den bankkonto, som alle offentlige myndigheder udbetaler penge til.

Hvad er NemKonto?

NemKonto er det fælles offentlige udbetalingssystem. Alle udbetalinger fra det offentlige bliver overført til virksomhedens NemKonto. Det betyder, at din virksomhed skal have en NemKonto for at modtage eksempelvis overskydende moms og dagpengerefusion. Det er Digitaliseringsstyrelsen der er ansvarlig for NemKonto.

Alle virksomheder skal have en NemKonto

Alle virksomheder i Danmark skal have en NemKonto. Det er en helt almindelig bankkonto, som virksomheden bruger i forvejen. NemKonto-systemet betyder, at de offentlige myndigheder udbetaler til virksomhedernes konto via deres CVR-nummer. NemKonto systemet er dermed en database, som kobler virksomhedens CVR-nummer med den bankkonto, som virksomheden har valgt som sin NemKonto. 

Anvisning af NemKonto til et pengeinstitut

Ifølge Lov om offentlige betalinger skal en anvisning af NemKonto ske til et pengeinstitut. I Danmark er det Finanstilsynet, som vurderer, hvornår en virksomhed kan få tilladelse til at udgive sig for at være et pengeinstitut. Digitaliseringsstyrelsen er bekendt med, at flere online virksomheder udgiver sig for at være pengeinstitutter, men uden at have tilladelse til at være pengeinstitutter. Ved en anvisning af NemKonto er det derfor vigtigt, at du er opmærksom på, at visse virksomheder ikke har de nødvendige tilladelser til at drive virksomhed som et pengeinstitut. Dette kan have betydning i forhold til, at virksomheden ikke har pligt til at overholde de særlige vilkår til sikkerhed og tilsyn, som et pengeinstitut er underlagt. Digitaliseringsstyrelsen anbefaler, at du undersøger forholdene i den virksomhed, som du ønsker at anvise en NemKonto hos. Du bør altid sikre dig, at virksomheden er et pengeinstitut med tilladelse. Hvis du er i tvivl, om den virksomhed, som du ønsker at anvise en NemKonto hos, har tilladelse til at drive virksomhed, som et pengeinstitut, bør du kontakte Finanstilsynet.”

SE- og P-numre kan få deres egen NemKonto

Virksomheder, der har registreret enheder med SE- eller P-numre, kan indberette en NemKonto til hver af disse enheder. Der er dog den offentlige myndighed, der afgør, om en udbetaling kan ske med SE- eller P-nummer som udbetalingsidentifikation.

Virksomheder kan også udbetale med NemKonto

Din virksomhed kan også blive tilsluttet NemKonto-systemet til udbetaling af blandet andet løn til egne medarbejdere. En lang række private virksomheder er allerede blevet tilkoblet NemKonto, og der kommer hele tiden flere til.

Læs mere om, hvordan din virksomhed kan bruge NemKonto